Arrow Back Icon wróć do strony artykułów

Audyt i utrzymanie

Audyt jest niezależną oceną funkcjonowania strony, przeprowadzoną przez specjalistę. Ma na celu sprawdzenie, czy dana strona działa zgodnie z wyznaczonymi normami, a także czy może przynosić większe zyski, niż obecnie. W tych celach należy przyjrzeć się stronie na wielu poziomach.

Rodzaje audytów można podzielić na trzy gałęzie: informatyczną – w jej zakres wchodzi sprawdzenie bezpieczeństwa i wydajności strony, a także legalności oprogramowania; marketingową – tutaj sprawdza się widoczność strony w wyszukiwarkach internetowych, nazywana też SEO, analizuje się zachowanie użytkowników (jak długo przebywają na stronie, co jest najczęściej klikane itp.), a także przeprowadza się audyt Google Analytics; prawny – w tym przypadku ocenie podlega regulamin strony, na przykład, czy zawiera niedozwolone klauzule i czy zapisy dotyczące ochrony konsumentów są zgodne z prawem, dodatkowo przeprowadza się audyt RODO, podczas którego sprawdza się między innymi, czy dane klientów są przechowywane we właściwy sposób.

Przeprowadzenie audytu jest wskazane dla każdego niezależnie od wielkości firmy. W ten sposób możesz poznać, co należy poprawić, aby strona działała lepiej i co należy zrobić, aby uniknąć włamań na stronę czy wycieku danych. Szczególnie jest to istotne w przypadku stron, na których można dokonać zakupu. Przeprowadzenie audytu UX (User Experience) pozwala na zastosowanie ulepszeń na stronie, aby była lepiej dopasowana do potrzeb użytkowników i w łatwiejszy sposób komunikowała o produkcie oraz prowadziła do interakcji z odwiedzającym. Przeprowadzenie audytu SEO wskaże, jakie działania należy podjąć, aby poprawić widoczność strony.

Audyt przeprowadzamy według autorskich metod, bazując na wieloletnim doświadczeniu. Wspomagamy się także specjalistycznymi programami, które wspomagają analizę kodu programu. Zwieńczeniem audytu jest wystawienie przez nas raportu dotyczącego błędów, jakie są popełnione na stronie. Informujemy również o tym, jakie działania należy podjąć w celu poprawienia pozycjonowania witryny w wyszukiwarce i zwiększenia konwersji. Możemy również naprawić błędy, jakie znaleźliśmy i usprawnić pozycjonowanie SEO.

Oferujemy także utrzymanie strony. W ramach tej usługi przeprowadzamy refaktoryzację strony, czyli aktualizujemy kod oprogramowania, aby był kompatybilny ze standardami, narzucanymi przez wyszukiwarki. Zajmujemy się monitorowaniem i usprawnianiem wadliwie działających elementów strony.

wróć do artykułów

zaufali nam

napisz do nas kontakt

A happy woman looking at her phone while drinking a coffee