Arrow Back Icon wróć do strony artykułów

Landing Page

Strona typu Landing Page, choć ma niewielkie rozmiary, ma duże znaczenie dla rozwoju firmy. Posiada wielorakie zastosowanie w zależności od tego, czym zajmuje się podmiot zlecający jej wykonanie i co chce osiągnąć. Jest tworzona do informowania klientów na przykład o promocjach lub specjalnych ofertach, zbierania leadów (konsumentów potencjalnie zainteresowany produktem lub usługą), zaproszenia na webinar i w wielu innych przypadkach.

Witryna tego rodzaju musi posiadać elementy wspólne z wypracowanym przez firmę brandingiem z serwisu głównego. Landing Page nie może pozostawiać wątpliwości, że należy do takiego, a nie innego podmiotu. Klient nie może nabrać mylnych podejrzeń, że ta strona nie jest związana z firmą, która go stworzyła. Musi jednak odznaczać się pewną odrębnością od witryny głównej. Niezbędne są elementy wskazujące na rodzaj kampanii, której dotyczy Landing Page i powinien on posiadać odrębny szablon. Musi to być ikoniczne, zapadające w pamięć i wyraziste. Połączenie wypracowanego kształtu i dodanie nowych elementów nada stronie świeżości i stanie się ona bardziej interesująca dla klienta. Należy także zauważyć, że o ile serwis jest przeznaczony do szerokiego grona odbiorców, o tyle Landing Page często ma bardzo skonkretyzowaną grupę docelową. Pozwala to na ściągnięcie na swoją stronę osób, które jeszcze z niej nie korzystały, a równocześnie odpowiada się na potrzeby części dotychczasowych odbiorców. Zróżnicowanie przeprowadzanych akcji i tworzenie do nich odpowiednich Landing Pagów pozwala na utrzymanie obecnych klientów i zdobycie nowych. W przypadku prowadzeniach regularnych kampanii dobrze jest wykorzystywać wypracowany szablon i zmieniać wyłącznie niektóre elementy, wskazujące na nowy charakter przedsięwzięcia. Użytkownicy Internetu w dużej mierze lubią to, co już widzieli, i lubią wracać na te same strony.

Najważniejszym elementem na stronie jest tzw. Call to action (Wezwanie do reakcji). Wylądowanie przez użytkownika na Landing Page’u powinno zakończyć się kupnem, zostawieniem danych kontaktowych do newslettera, zapisaniem na webinar, wydarzenie, szkolenie itp. Sekcja odpowiadająca za to na stronie powinna być wyraźnie wyróżniona i powinny do niej prowadzić ostatecznie wszystkie ścieżki, jakie może obrać odwiedzający.

Należy pamiętać, że tworzenie Landing Page’y jest zazwyczaj elementem całej kampanii, na rzecz której trzeba stworzyć także graficzny materiał promocyjny. To on bowiem reklamuje całe przedsięwzięcie na różnych serwisach i portalach.

 

wróć do artykułów

zaufali nam

napisz do nas kontakt

A happy woman looking at her phone while drinking a coffee